اشتباهات تایپی

در حین خوندن کتاب با بعضی اشتباهات تایپی در متن مواجه شدم . تصمیم گرفتم فهرستی از این اشتباهات رو تهیه کنم (محسن درپرستی)

Id #7888 | Release: None | Updated: Sep 21, 2014 at 7:20 AM by afsharm | Created: Sep 21, 2014 at 7:19 AM by afsharm

پیشنهاد می کنم که توی فهرست محتوا شماره فصل ها هم باشه

مثل . . 2- طراحی دامنه محور . .

Id #6803 | Release: None | Updated: Feb 13, 2013 at 3:19 AM by imanabidi | Created: Feb 24, 2012 at 12:30 PM by imanabidi

اشتباه ارسال شده

اشتباها به خاطر لگ شبکه ارسال شده . لطفا پاکش کنید

Id #6802 | Release: None | Updated: Feb 13, 2013 at 3:19 AM by imanabidi | Created: Feb 24, 2012 at 12:09 PM by imanabidi

لیست ایرادات ریز تایپی

لیستی از 14 مورد ایرادات ریز تایپی

Id #6801 | Release: None | Updated: Feb 13, 2013 at 3:19 AM by imanabidi | Created: Feb 24, 2012 at 11:56 AM by imanabidi

Chapter 9

Complete Translation of Chapter 9 - Pages 73 through 77 (Any reviews are so welcome)

Id #6394 | Release: None | Updated: Feb 13, 2013 at 3:19 AM by paradiseall | Created: Aug 21, 2011 at 8:07 PM by paradiseall

 • 1-5 of 5 Work Items
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • Work Items