لیستی از غلط ها

Dec 24, 2011 at 10:32 PM

با سلام و تشکر از دوستان

بنده این کتاب عالی رو مطالعه کردم و لیستی از غلط‌های موجود رو آماده کردم که شامل شماره صفحه و کلمه و یا قطعه‌ای از جمله‌ایست که مشکل داره.

موفق باشید...

14 - وکلاً

14 - برنامهداشته

15 - سیستمی

15 - انجا

21 - دلیلی وجودی

22 - داده ها

22 - راه حلی هوشمندانه‌ای

23 - ترجیحم

24 - نسبتا

26 - بازاوری

27 - بزرگترین مشکلی که سر راهمان بحث هویت

27 - لایه دسترسی به داده ها

35 - حتی تا جایی که بیشتر مضر تا مفید باشد

36 - نگه داری

38 - اطمینان از کارکرد صحیح همه برنامه آزارنده است

49 - با نگاه به رویشهای متفاوتی است که میتوانیم به وسیله آنها سیستمها را بسازیم

56 - تکنینک ها اهمیت

56 - درک سیستمی که برنامه شما اجرا می شود نیز اهمیت دارد

57 - مقادیری مورد نیاز

58 - بگوید شی واقعی را در کجای حافظه قرار دارد

60 - بسته بندی هنگامی رخ می دهد یک نوع مقداری

61 - مثلاً زمانی مجموعه ها بزرگ هستند

61 - به این معنی است که ان ها در با اشاره گر کار می کنند

63 - آن چه رخ می دهد

64 - هم از بین می‌روت

64 - شما به شما در این زمینه کمک می کند

64 - اگر در یک کلاس مشترک یک رویداد شوید،

72 - تراکنش ما واقعاً به به هر کس دیگری

72- چرا شما باید یک استثنا پرتاب کنیم

73 - هنگام خراب شده برنامه

76 - آن ها بیاانگر اطلاعاتی بنیادی

79 - ممکن است بپندارید که اگر

79 - بدون اصطکاک و نامرپی شناخته

Dec 24, 2011 at 11:15 PM

البته من غلط‌های ذکر شده بعلاوه چند غلط که بصورت اتفاقی مشاهده کردم را روی فایل اصلی اصلاح کرده و بصورت Patch فرستادم

Dec 25, 2011 at 4:37 AM

سلام آقای (خانم) شمخانی. از کمک شما خیلی خیلی ممنونم. انشاا.. این اصلاحات در اولین فرصت اعمال خواهد شد. ممنون