انتقادات جهت بهبود ظاهر و نظم و به روز رسانی این کتاب

Aug 13, 2011 at 7:06 PM

یک. عنوان این پروژه ناقص هست به نظرم و هم چنین به نظرم توضیح باید توضیح کاملتری باشد و دو این که یکی از دوستان با نویسنده اصلی مکاتبه کند و پیشنهادات او را جویا شود و اگر بخشی به عنوان به روز رسانی هست به این کتاب اضافه شود و هم چنین ایشان بدانند که این کتاب به فارسی موجود است

کلا یک مقدار به نظرم بیشتر به امروزش کنیم تا بیشتر مورد ارجاع دوستان قرار گیرد و هم چنین بیشتر روی نقشه برویم

Sep 5, 2011 at 4:15 AM

سلام،

 

من یک بار سعی کردم با نویسنده کتاب تماس بگیرم و راجع به ترجمه باهاش صحبت کنم و ضمناً ببینم آیا نسخه جدیدتری از کتاب وجود دارد یا نه. اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردم.

 

در مورد عنوان پروژه و توضیحات اون چه نظر یا پیشنهادی دارید؟