تقسیم کار

Aug 13, 2011 at 8:56 AM
Edited Aug 20, 2011 at 7:45 AM
با توجه به این که کتاب شامل ۹ فصل و دو قسمت کوتاه مقدمه (از صفحه اول تا اول فصل ۱) و موخره (از آخر فصل آخر تا صفحه آخر کتاب) است، تقسیم کار به شکل زیر انجام شده است.
مقدمه (preface): محمد صاحب mohammadsaheb
فصل یک: افشار محبی afsharm
فصل دو: افشار محبی afsharm
فصل سه: علیرضا ارومند alirezaoroumand
فصل چهار: فاطمه علیمردانی alimardani_kh
فصل پنج: صابر سلیمانی saber_solomon
فصل شش: امیر حسین رهنما otius
فصل هفت: ابراهیم بیاگوی ebraminio
فصل هشت: نادر مینایی profnami
فصل نه: مهدی پرهیزی paradiseall
موخره (postface): مصطفی ستاری shabgard
ویراستار: ایلیا وکیلی reticent
Aug 18, 2011 at 12:13 AM

موخره فقط همون دو صفحه آخره ؟

Aug 18, 2011 at 7:18 AM
shabgard wrote:

موخره فقط همون دو صفحه آخره ؟

آره. ولی ممکنه برای فصل ۴ نیرو کم بیاریم

Aug 18, 2011 at 2:32 PM

اوکی

لازم داشتین ما در خدمتیم فقط زودتر خبر بدین که هول هولکی ترجمه نکنیم چون لذتش می پره